Gode råd

Gode råd


Cvr eller momsnummer

Undersøg altid virksomheden på www.cvr.dk

Mange firmaer reklamerer med mange års erfaring, eller at de er førende inden for området, men ved tjek på cvr viser det sig at de er forholdsvis nystartet.

 

Tagareal

Opmåling af taget kan man selv foretage som kontrol af virksomheden. Tagets længde x tagets højde er nemt at regne ud.

Hvis man ikke kan måle taget op, kan man bruge en simpel tommelfingerregel der giver en et ca. antal m2.

Tage under 35 graders taghældning ( etplanshuse ) husets grundareal x 1,3 giver tagets ca. antal m2.

Tage over 35 graders taghældning ( toplanshuse ) husets grundareal x 1,6 giver tagets ca. antal m2.

Begge eksempler er for tage uden vinkel og med normalt udhæng i gavle og ved facade.


Nogle firmaer beregner tagets areal ud fra en hjemmelavet formel hvor de tager højde for at der er bølger på taget. Det vil sige at hvis taget er 100 m2 beregner de at taget bliver 1/3 større når man retter bølgerne ud. Dette er udelukkende for at opnå en højere pris, hvilket der dog allerede er taget forbehold for i den aktuelle pris.

 

Kan det renoveres

B5 tagplader kan sagtens renses og males, selvom der er mange firmaer der siger at det kan man ikke, da disse plader ikke er behandlet / malet på bagsiden fra fabrikkens side af. De samme firmaer renser og maler dog skiffereternit og rygningsplader selvom disse heller ikke er behandlet / malet ab fabrik. Det skal dog siges at man må beregne at der skal skiftes flere plader på B5 tage, da de tit er ældre end B6 og B7 tage.

Men da producenterne af tagplader har forklaret malingsproducenterne at dette kan man ikke, kan vi desværre ikke give 5 års garanti på B5 tage, men der vil selvfølgelig altid være 2 års reklamationsret ifølge købeloven.

 

Alle betontage kan renses og males.

Men hvis der ikke er undertag, skal rensningen forgå manuelt med en lanse, hvor man sørger for at der kun kommer vand ovenfra og ned, for at undgå vandindtrængning. Ved brug af rensekasse vil der også komme vand nedefra og op.

 

Defekte tagplader

Tagplader der er knækket kan ikke repareres, men skal udskiftes. Overfladerevner kan fuges.

Mange firmaer fortæller kunder at de lige kan reparere en knækket plade, men der findes intet der er beregnet dertil. Vi har endda hørt kunder fortælle at firmaet havde flydende eternitplade på dåse ude i bilen. Ja man skal åbenbart høre meget før ørene falder af.

 

Grunding

Mange firmaer reklamerer med at de grunder taget før de maler.

Dette er direkte forkert, da tagmaling er udviklet til at trænge ind i pladerne.

Hvis man tænker sig lidt om, kan man selv svare på hvorfor man grunder.

Grunding er kun for at mætte en overflade, så den ikke suger så meget. Vi har vel alle prøvet at male på ugrundet glasvæv eller på træ. Man finder hurtigt ud af hvor meget disse ting suger, og skynder sig derfor at købe en grunder, så man ikke bruger for meget af sin dyre maling.

 

Forbrug

Tage skal suge maling for at det kan holde. Man beregner at 1 liter tagmaling rækker til 2,5 – 3,5 m2 tagflade alt efter hvor sugende underlaget er.

Det er derfor en god ide at spørge firmaet om man må se de spande maling de har brugt på opgaven.

Mange firmaer reklamere med at de maler taget 3 gange. Hvis man fortynder malingen meget med vand og ikke bruger det maling som man skal, kan det være svært at male et tag af 2 gange, da det så vil have tendens til at løbe.

Om man maler taget 2 eller 5 gange er ligegyldigt, da det der er vigtigt er at taget har fået minimum 150 my maling. Dette kan for kundens vedkomne altid kontrolleres ved at bede om at se de spande maling firmaet har brugt ( tagets areal divideres med 3 hvilket giver antal liter maling )

Firmaet kan også måle laget af maling med en vådfilmkam inden malingen er tør.

Det er fejlagtigt at bilde folk ind at taget holder længere hvis man har brugt meget maling, da dette vil medføre at taget mister noget af diffusions åbenhed, hvilket nedsætter holdbarheden. Til gengæld holder taget ikke godt nok hvis der er blevet brugt for lidt maling.

 

Garanti

Holmegaard Tagmaling giver 5 års garanti uden forbehold.

Der vil altid efter en årrække komme grønalge og mos på taget igen.

Dette kan med fordel fjernes, da det vil hindre grobund for mos / alger, som kan forsage frostsprængninger om vinteren.


Nogle firmaer er medlem af Byg garanti ordning.

Byg garanti ordning er en ordning for kunden hvis der opstår problemer efterfølgende og det pågældende firma ikke vil udbedre fejlen.


Holmegaard Tagmaling er ikke medlem af denne ordning af følgende grunde.

Vi mener at det giver en falsk tryghed for kunden, da ordningen har meget begrænset dækningsgrad i forhold til byggeri i Danmark.

Vi vil gerne have tilfredse kunder, da dette er vores bedste reklame.

Vores kunder er i 70 % af tilfældene referencekunder fra tidligere tage vi har renoveret.

Hvis der opstår et problem, prioriterer vi det først, da vi ikke vil have kunder der er utilfredse, så vi ville aldrig have brug for Byg Garanti ordningen.

Vi bestræber os på at lave alting rigtigt første gang, men opstår der noget efterfølgende udbedre vi det med det samme,

uden at kunden skal vente eller klage til en garanti ordning.

Hvis vi ikke selv kan se hvad der gået galt, henvender vi os til vores leverandør som sender en konsulent der kontrollere taget uvildigt, og derefter udbedre vi fejlen efter dennes anvisning. Alt dette selvfølgelig uden udgift for kunden