Tagmaling

Bølge / skiffereternit max 30 graders taghældning.

110,00 kr pr m²

Betontagsten max 30 graders taghældning

130,00 kr pr m²

Hvorfor skifte taget, hvis det kan renses og males?


En tagmaling koster kun ca. 1/8 af hvad et nyt tag koster.

Huset stiger i værdi, og en renovering af huset fremstår mere komplet, når man også husker taget.Tagrens og maling består af følgende punkter:


Gennemgang og opmåling af taget.


Afrensning af tag med højtryksrenser, hvor der udelukkende bruges rent koldt vand.

    -  Rensevand filtreres og må derefter ledes til kloak, filter deponeres på miljø genbrugsplads.


Algebehandling af taget for at forhindre vækst af evt. algesporer under malingen.


Efterspænding af skruer, evt. udskiftning af fiberskive. Udskiftning af defekte plader, og fugning af evt. overflade revner.

 

Maling af taget med 2 lag tagmaling med airless anlæg, og manuel maling af kanter med svamp eller pensel.

 

Kvalitetskontrol og aflevering til kunde. 

Taget har nu fået en ny slidstærk overflade, som modstår alger og mos meget bedre.

Om man direkte forlænger levetiden på taget er et meget diskuteret emne, og der er mange delte meninger om dette.

Men man kan sige at hvis man ikke gjorde noget, så ville det faktisk forringe tagets levetid, da alger og mos transporterer fugt ind under pladerne og deraf forsager frostsprængninger om vinteren.


Tilbuddet vil indeholde antal tagflade, evt defekte plader som man kan se inden rensning og andre reparationer.

Det er dog ikke altid at man kan se frostsprængte plader inden afrensning.
Holmegaard tagmaling renser og maler udelukkende tage under 30 graders taghældning.

Da priserne omfatter opsætning af udstyr, kørsel og miljøomkostninger, har vi en mindstepris på 11000,00 kr ( dækker 100m² )